Medicare Uitgeest bv

Een zorg minder!

0251-316358

NIEUW: Sooma tDCS Depressie Therapie


Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) is een nieuwe optie voor de behandeling van patiënten met een depressieve stoornis, gebaseerd op het stimuleren van de hersenen door zwakke elektrische stroom. tDCS is niet-invasief, vereist geen verdoving of ander medisch preparaat en wordt gewoonlijk toegepast gedurende 30 minuten per keer. Een patiënt bij wie tDCS is voorgeschreven, ontvangt doorgaans een eerste behandelingsprogramma van vijf stimulatiesessies per week gedurende twee tot drie weken, gevolgd door een onderhoudsregime. De duur van de behandeling en het daaropvolgende onderhoudsregime, worden beoordeeld op individuele basis. Stimulatie wordt toegepast door een verpleegkundige en de aanwezigheid van een arts is niet nodig. De behandeling is pijnloos en de patiënt kan bijvoorbeeld lezen of tv kijken. 

 De veiligheid en werkzaamheid van tDCS is aangetoond in talloze studies (klik hier voor referentiemateriaal).

De voordelen op een rij:

  • Effectief: de behandeling heeft een versterkend effect bij medicatie en psychotherapie. Monotherapie is een effectieve optie, zelfs voor degene die geen baat heeft bij medicatie
  • Zonder ernstige bijwerkingen: de therapie is een alternatief voor patiënten die geen antidepressiva kunnen verdragen
  • Eenvoudig te gebruiken: met slechts één knop te bedienen en een geautomatiseerd programma
  • Betaalbaar