Medicare Uitgeest bv

Een zorg minder!

0251-316358

AVG verklaring privacy gevoelige informatie


Medicare heeft voor uw informatie een verklaring opgesteld over het gebruik van privacygevoelige informatie in onze administratiesystemen. U treft deze aan via deze link

In het kort komt het erop neer dat wij geen privacygevoelige data opslaan, gebruiken of aan derden verstrekken. Heeft u vragen, neem contact met ons op via telefoon 0251-316358 of info@medicare-uitgeest.nl